• pageHolder.getStart() - 180
  • pageHolder.getNumberObjects() - 195
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Cách ly y tế 12 hộ dân thuộc khu phố Tân Vĩnh, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

Ngày 29/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà.

Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đakrông

(Web Quảng Trị) Ngày 28/8/2021, UBND tỉnh có quyết định 2296/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đakrông.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

(Web Quảng Trị) Ngày 28/8/2021, UBND tỉnh có quyết định 2297/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát trên kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/8/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát trên kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 133/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện cách ly tập trung người đến và về Quảng Trị từ khu vực giãn cách xã hội ở Quảng Bình

Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3872/UBND-VX gửi các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm, học thêm được phép hoạt động trở lại từ ngày 25/8/2021

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3806/UBND-VX gửi Sở Giáo Dục và Đào tạo về việc cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại và tổ chức hoạt động giáo dục đầu năm học 2021-2022.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Quảng Trị

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID- 19 năm 2021-2022 tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022 tỉnh Quảng Trị

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »