• pageHolder.getStart() - 225
  • pageHolder.getNumberObjects() - 240
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách xã hội ở thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa từ 19 giờ, ngày 12/7/2021

Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND dỡ bỏ các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa từ 19 giờ, ngày 12/7/2021.

Triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 8/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2856/UBND-VX gửi Công an tỉnh; các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Tỉnh Đoàn; BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Quảng Trị và UBND các...

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa

Ngày 7/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Phong tỏa tạm thời Khách sạn Sepon, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) kể từ 18 giờ ngày 04/7/2021

Ngày 4/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Cụ thể:

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2718/UBND-NN ngày 1/7/2021 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.

Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 công bố kèm 08 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 08 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Ban hành quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 1/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1632/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị

Nhằm đảm bảo công tác chăm sóc y tế, an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Kỳ thi), ngày 1/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2727/UBND-VX gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động các Chốt kiểm tra y tế nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 1/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 97/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động các Chốt kiểm tra y tế nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về đẩy mạnh công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.