• pageHolder.getStart() - 240
  • pageHolder.getNumberObjects() - 255
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2480/UBND-VX gửi các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc áp dụng công...

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 tỉnh Quảng Trị năm 2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/6/2021 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2, năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2360/UBND-NN gửi các Sở: NN&PTNT, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng về việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển...

Trích ngân sách 700 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên phòng, chống COVID-19

Ngày 9/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 2349/UBND-TM về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính với SARS -CoV-2

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có văn bản số 945/CV-BCĐPCD ngày 4/6/2021, gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Lăng về việc tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính với SARS -CoV-2.

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2189/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 2/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2205/UBND-NC gửi Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.