• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin phòng chống bão lũ

Tin dự báo mưa lớn diện rộng khu vực tỉnh Quảng Trị

Trong 24 giờ qua (từ 01h ngày 18 đến 01h ngày 19/10) khu vực tỉnh còn có có mưa, rải rác mưa vừa, cơ nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến đạt từ 20-80 mm, có nơi cao hơn như Bến Quan Sơn 93 mm, Hiền Lương 128 mm.

Tin dự báo mưa lớn diện rộng khu vực tỉnh Quảng Trị

Trong 06 giờ qua (từ 07h ngày 18 đến 13h ngày 18/10) khu vực tỉnh còn có có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến dưới 10 mm.

Tin dự báo mưa lớn diện rộng khu vực tỉnh Quảng Trị

Trong 24 giờ qua (từ 07h ngày 17 đến 07h ngày 18/10) khu vực tỉnh có mưa rất to, nhiều nơi đăc̣ biêṭ to . Lượng mưa vùng Đồng Bằng phía bắc và vùng núi phía Tây đo được phổ biến từ 200-290 mm, có nơi cao hơn như Gia Vòng 362 mm; khu vực phía Nam tỉnh phổ biến từ 80-100 mm.

Tin dự báo mưa lớn diện rộng khu vực tỉnh Quảng Trị

Trong 24 giờ qua (từ 19h ngày 16 đến 19h ngày 17/10) khu vực tỉnh có mưa rất to, nhiều nơi đăc̣ biêṭ to. Lượng mưa vùng đồng bằng đo được phổ biến từ 180- 300 mm, có nơi cao hơn như Đầu Mầu 370 mm; vùng núi phổ biến từ 280-500 mm, có nơi cao hơn như Khe Sanh 583 m.

1 2 3 »