Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường quy hoạch Trần Quang Khải giao với Lê Thánh Tông thuộc hạng mục của dự án đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

. Về việc Ông Lê Văn Tý, trú tại khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường quy hoạch Trần Quang Khải giao với Lê Thánh Tông thuộc hạng mục của dự án đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà.

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Báo cáo số 617/BC-TTPTQĐ ngày 17/7/2023 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2854/SKHĐT-KTN ngày 29/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6971/UBND-KT ngày 29/12/2023 về việc đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Đường nối dài từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Bình Trọng thuộc dự án Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà.

         Giao Trung tâm Phát tiển quỹ đất tỉnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nói trên, chủ động phối hợp với UBND thành phố Đông Hà đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (trong đó có trường hợp ông Nguyễn Văn Tý), trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong Quý I/2024.

(Theo thông báo số 12/TB-UBND ngày 30/01/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024)