Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v nạo vét khơi thông dòng chảy sông Vĩnh Định kết hợp thu hồi sản phẩm nạo vét làm vật liệu san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 15/4/2024./.

(Theo Công văn số 1481/UBND-KT, ngày 28/3/2024)