Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin tìm hiểu, khảo sát đầu tư Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Do Công ty cổ phần thiết bị Tiến Thành Phát có văn bản xin thôi tham gia nghiên cứu, khảo sát dự án trên vì không đủ năng lực, vì vậy UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xử lý đề xuất của Công ty cổ phần Anh Phát Petro.

(Chi tiết xem tại Công văn 6570/UBND-TCTM)