Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin chủ trương: Nạo vét bồi lấp khơi thông dòng chảy sông Bắc Phước đoạn qua xã Triệu Phước kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 3652/UBND-KT, ngày 21/7/2023)