Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong

Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà (đất sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo và chính quyền cơ sở xác nhận.

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà (đất sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo và chính quyền cơ sở xác nhận.

Nội dung kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Công văn số 3650/UBND-KT ngày 21/7/2023; Công văn số 4491/UBND-TCD ngày 05/9/2023. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo để cấp Giấy CNQSD đất cho công dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)