Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh
Kiến nghị liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án tiểu vùng sông Mê Kông, hạng mục: Bãi tắm cộng đồng xã Trung Giang, huyện Gio Linh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Văn Thông (đại diện cho 24 hộ dân) trú tại Thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, trình bày: kiến nghị liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án tiểu vùng sông Mê Kông, hạng mục: Bãi tắm cộng đồng xã Trung Giang, huyện Gio Linh.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Gio Linh theo thẩm quyền, kiểm tra,  nội dung kiến nghị của các hộ dân để xử lý đơn theo quy định của pháp luật, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)