Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim Dung về xem xét giao đất để ổn định cuộc sống khi nhà nước thu hồi đất của gia đình Bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 01/12/2023, UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim Dung, trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (gửi kèm).
Đơn kiến nghị có nội dung: Xem xét giao đất để ổn định cuộc sống khi nhà nước thu hồi đất của gia đình...
Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn kiến nghị nêu trên đến UBND thành phố Đông Hà để chỉ đạo kiểm tra, rà soát và giải quyết kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.
(Xem chi tiết tại Công văn 6562/UBND-KT ngày 11/12/2023)