Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
Kiến nghị của ông Phạm Văn Dũng về việc chưa được UBND TP Đông Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về Kiến nghị của ông Phạm Văn Dũng ở khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà về việc chưa được UBND TP Đông Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 6571/UBND-KT ngày 12/12/2023 về chuyển đơn kiến nghị của ông đến UBND thành phố Đông Hà với nội dung: Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ  và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn thư nêu trên đến UBND thành phố Đông Hà chỉ đạo kiểm tra và trả lời đơn thư của công dân theo đúng quy định.

Chi tiết xem thêm tại Công văn 6571/UBND-KT ngày 12/12/2023