Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong
Phản ánh việc bà đã có hồ sơ đề nghị xác nhận và giải quyết chế độ thương binh nhưng UBND xã Triệu An thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết theo quy định
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh đã có công văn 6597/UBND-KGVX gửi UBND huyện Triệu Phong, với nội dung:

UBND tỉnh nhận được đơn thư của bà Lê Thị Hòa, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Đơn có nội dung Phản ánh việc bà đã có hồ sơ đề nghị xác nhận và giải quyết chế độ thương binh nhưng UBND xã Triệu An thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết theo quy định. UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Chuyển nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Hòa đến UBND huyện Triệu Phong để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước 31/12/2023.