Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Kiến nghị việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Phong không thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây hàng năm cho gia đình Ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Phan Sáu (con ông Phan Bình), trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong: Kiến nghị việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Phong không thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây hàng năm cho gia đình Ông.

Giao UBND huyện Triệu Phong phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, rà soát hồ sơ kê khai 299, quyết  định của Hội đồng đăng ký đất đai và xác định diện tích đất ở và đất trồng cây hàng năm khác để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Bình (cha của ông Phan Sáu) theo quy định của pháp luật; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2024.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023)