Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Kiến nghị việc UBND phường Đông Lễ không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Bà; phản ánh việc hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai xây dựng lấn chiếm lên diện tích đất của gia đình Bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị việc UBND phường Đông Lễ không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Bà; phản ánh việc hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai xây dựng lấn chiếm lên diện tích đất của gia đình Bà.

Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, giải quyết; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2024.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023)