Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà
Kiến nghị việc thi công đường cống thoát nước trên đường Lê Thánh Tông xâm phạm diện tích đất của gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Nguyễn Văn Linh (Đại diện theo ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đức), trú tại khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà: Kiến nghị việc thi công đường cống thoát nước trên đường Lê Thánh Tông xâm phạm diện tích đất của gia đình ông.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, chỉ đạo giải quyết; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/02/2024.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh)