Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị về việc thi công đường bê tông ở thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị ngày 04/3/2024 của các hộ dân (ông Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Xuân, Nguyễn Xuân Thủy) tại thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về việc thi công đường bê tông. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Vĩnh Linh căn cứ kết quả giám định chất lượng mặt đường bê tông xi măng của công trình đã được Sở Giao thông vận tải kết luận tại Thông báo số 77/TB-SGTVT ngày 11/3/2024 để xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả xử lý trong tháng 3/2024.


(Theo Công văn 1287/UBND-KT ngày 18/3/2024)