Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
1115/41 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Kiến nghị của ông Trần Ngọc Hùng đề nghị giải quyết công nhận 06 trường hợp người thân trong gia đình là liệt sĩ.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Văn hóa xã hội

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Việc ông Trần Ngọc Hùng đề nghị giải quyết công nhận 6 trường hợp người thân trong gia đình là liệt sĩ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND thành phố Đông Hà nhiều lần rà soát, xem xét đề nghị của gia đình ông Trần Ngọc Hùng, đồng thời đã có văn bản xin chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cho ông Trần Tử Oai (là bố đẻ của ông Trần Ngọc Hùng) và ông Trần Ngọc Hùng theo quy định.
Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Trần Ngọc Hùng vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng và tiếp tục gửi đơn.
Để giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận của công dân, trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tùn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đông Hà phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định và trả lời dứt điểm cho ông Trần Ngọc Hùng; báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 31/03/2024.

(Theo công văn 1328/UBND-KGVX ngày 19/03/2024)