Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 5, xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị
Phản ánh về các công trình bị ảnh hưởng phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn đi qua đi phận thôn Gio Hải, Gio Linh để phục vụ dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh nhận được đơn nặc danh của người dân ghi tập thể bà con thôn 5, xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị, đơn có nội dung Phản ánh về các công trình bị ảnh hưởng phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn đi qua đi phận thôn Gio Hải, Gio Linh để phục vụ dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1 (đơn có gửi huyện), sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Gio Linh kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân, xem xét xử lý theo quy định, báo cáo kết quả xử lý lên UBND tỉnh.

(Theo Công văn 1357/UBND-KT ngày 21/3/2024)