Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị: Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.

Nội dung kiến nghị của công dân, UBND tỉnh đã có văn bản số 1341/UBND-KT ngày 20/3/2024 giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh ứng vốn từ ngân sách tỉnh cho ngân sách thị xã Quảng Trị để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho công dân theo quyết định đã được phê duyệt.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 20/4/2024.

(Theo Thông báo 264/TB-VP ngày 29/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 03/2024)