Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 1, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Kiến nghị việc UBND huyện Triệu Phong chậm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Ông Phan Sáu, con ông Phan Bình
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Phan Sáu, con ông Phan Bình, trú tại khu vực 1, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, kiến nghị việc UBND huyện Triệu Phong chậm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Ông.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Triệu Phong nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 26/UBND-TCD ngày 03/01/2024, rà soát lại hồ sơ đất đai của ông Phan Bình để xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 03/2024)