Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị liên quan đến việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công công trình đường cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh cho chồng của Bà nhưng không có sự chấp thuận của Bà là không đúng quy định.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Hoàng Thị Túy, trú tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị liên quan đến việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công công trình đường cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh cho chồng của Bà nhưng không có sự chấp thuận của là không đúng quy định.

Đề nghị Bà làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh huyện Vĩnh Linh để được xem xét, giải quyết.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024)