Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Nam Cường, Trung Nam, Vĩnh Linh,Quảng Trị
Về việc là con đẻ của liệt sĩ nhưng chưa được xác nhận là thân nhân liệt sĩ do kê khai không trùng khớp tên đệm
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh đã nhận được đơn thư của ông Tạ Long An phản ánh việc ông là con đẻ của liệt sĩ Tạ Bửu (Tạ Quang Sửu), tuy nhiên trước đây khi làm giấy khai sinh kê khai không đúng tên đệm nên đến nay ông vẫn chưa được công nhận là thân nhân liệt sĩ. Thời gian qua ông đã làm thủ tục để điều chỉnh thông tin giấy khai sinh trùng khớp với tên của liệt sĩ nhưng chưa được các cơ quan liên quan giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra rà soát để giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định và trả lời dứt điểm cho ông Tạ Long An. Báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết trước ngày 20/4/2024.

(Theo Công văn 1611/UBND-KGVX ngày 04/4/2024)