Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Xóm 3, thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị xin được xem xét giải quyết hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất khi thực hiện tháo dỡ Lò gạch nung thủ công của Hợp tác xã Hiền Dũng
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Lê Văn Thỉ, trú tại xóm 3, thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị xin được xem xét giải quyết hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất khi thực hiện tháo dỡ Lò gạch nung thủ công của Hợp tác xã Hiền Dủng như nội dung đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh trình UBND tỉnh tại Công văn số 649/UBND-KTHT ngày 30/5/2018.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh rà soát nội dung kiến nghị, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)