Đóng góp các ý kiến vào dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển

7:48, Thứ Năm, 4-4-2024

(Cổng TTĐT) Chiều 3/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024, trong đó, Điều 190 quy định hoạt động lấn biển, có hiệu lực thi hành từ 1/4/2024 và giao Chính phủ quy định chi tiết để thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển trên cơ sở kế thừa dự thảo đã trình Chính phủ trước đây.

Các nội dung quan trọng của Nghị định là: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để lấn biển; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư; Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển được xác định để lấn biển; Nghiệm thu hoàn thành lấn biển; Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất lấn biển; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lấn biển...

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia đã cho ý kiến về một số quy định quan trọng trong dự thảo Nghị định, như: Quy định, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để thực hiện lấn biển; Quy định chuyển tiếp; Về giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Đối tượng và các phạm vi dự án chuyển tiếp; Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, yêu cầu đối với hoạt động lấn biển; Phương án lấn biển; Giao khu vực biển để lấn biển; Giao đất cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án lấn biển...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia tại hội nghị và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nội dung dự thảo Nghị định phải chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật chuyên ngành.

Dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện nội dung, kịp thời ban hành theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác