Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh

7:53, Thứ Tư, 5-4-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 04/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Toàn tỉnh hiện có 235 Tổ hợp tác (THT) và 329 Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp Hợp tác xã (LHHTX) hoạt động trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Có 4 THT có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao; 12 HTX tham gia chương trình OCOP với tổng số 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP gồm 6 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 3 sao.

Các THT có tổng doanh thu ước đạt hơn 35 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân mỗi THT ước đạt 25 triệu đồng/năm, có 144 trang trại với giá trị vốn đầu tư bình quân hơn 2,7 tỷ đồng/trang trại. Các HTX có 90.945 thành viên với số lao động thường xuyên trong các HTX là 6.416 thành viên.

Thông qua Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn, giải ngân cho vay được 21 dự án với tổng số tiền 7,6 tỉ đồng. Dư nợ cho vay đạt 14,4 tỉ đồng. Có hơn 10 sản phẩm tiêu biểu của các HTX được đưa lên sàn thương mại điện tử của Liên minh HTX Việt Nam.

Đến nay đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới hoạt động đúng bản chất và đưa lại hiệu quả kinh tế, nhiều HTX chuyên ngành  được ưu tiên tập trung phát triển để tạo ra sản phẩm như: nông nghiệp công nghệ cao, cao dược liệu, chăn nuôi lợn gà, canh tác lúa theo hướng tự nhiên… Các HTX này đã tìm được hướng đi phù hợp, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với sản phẩm có lợi thế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng thị trường đầu ra và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Năm 2023, Ban chỉ đạo KTTT tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để hỗ trợ cho việc phát triển các mô hình liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững. Tổ chức tốt các buổi đối thoại chính sách, diễn đàn kinh tế theo từng ngành, lĩnh vực. Xây dựng và phát động các phong trào thi đua yêu nước theo từng chuyên đề trong khu vực KTTT, HTX…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển KTTT. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTTT; các chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực KTTT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trong giai đoạn mới. Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả.

Thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút lao động trẻ có trình độ về làm việc tại HTX, liên hiệp HTX. Hỗ trợ HTX nông nghiệp trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Thí điểm triển khai bảo hiểm đối với một số cây trồng, vật nuôi. Tham mưu xây dựng mô hình HTX nông nghiệp cho một số sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh nhằm tạo sức lan tỏa mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tư vấn và cung cấp các dịch vụ về khoa học công nghệ cho các tổ chức KTTT. Kết nối, hỗ trợ tổ chức KTTT tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ triển lãm để giới thiệu, quản bá sản phẩm.

Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức KTTT hoạt động không hiệu quả. Nghiên cứu xây dựng thí điểm một số liên hiệp HTX hoạt động chuyên môn hóa cao trong một số ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành nông nghiệp…

Tiến Nhất

Các tin khác