Huyện Hải Lăng

7:45, Thứ Tư, 1-11-2023

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo huyện ủy Hải Lăng
1 Nguyễn Khánh Vũ Bí thư    0914178388  
2 Hoàng Thị Phương Nam Phó Bí thư Thường trực   0915393757  
3 Võ Văn Hoàng Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ   0913674159  
4 Lê Quang Khánh Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra   914959333  
5 Phạm Ngọc Ánh Trưởng Ban Tuyên giáo    0942220717  
6 Nguyễn Vĩnh Quyền Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT   0915393757  
7 Ngô Thị Thanh Chánh Văn phòng   0917194147  
Lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng
1 Lê Đức Thịnh Chủ tịch   0905052223 leducthinh@quangtri.gov.vn
2 Cáp Xuân Tá Phó Chủ tịch   0914026559 capxuanta@quangtri.gov.vn
3 Dương Viết Hải Phó Chủ tịch   0915147717 duongviethai@quangtri.gov.vn
Văn phòng
1 Hoàng Ngọc Ký Chánh Văn phòng   0914222436 hoangngocky@quangtri.gov.vn
2 Phạm Rừng Thông Phó Chánh Văn phòng   0913075045 phamrungthong@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Văn thư   0979446738 nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Văn Quyết Trưởng phòng   0915301815 vanquyet@quangtri.gov.vn
2 Lê Thị Thanh Tâm Phó phòng 0233 2215459 0914260182 lethithanhtam@quangtri.gov.vn
3 Lê Đình Lễ Phó phòng   0942234595 ledinhle@quangtri.gov.vn
Phòng Nông nghiệp & PTNT
1 Văn Ngọc Tiến Đức Trưởng phòng   0949839789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
2 Đào Văn Trẫm Phó phòng   0914158016 daovantram@quangtri.gov.vn
Phòng Nội vụ
1 Võ Văn Hoàng Trưởng phòng   0913674159 vovanhoang@quangtri.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hòa Phó phòng   0914829579 lexuannam@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Đạo Khiếu Phó phòng   0912100127 nguyendaokhieu@quangtri.gov.vn
Phòng Tài nguyên môi trường
1 Lê Xuân Nam Phó phòng 0233 3701919 0914829579 lexuannam@quangtri.gov.vn
2 Lê Văn Thuận Phó phòng 0233 3608558 0946238367 levanthuan@quangtri.gov.vn
Phòng Tư pháp
1 Lê Chu Trưởng phòng 0233 3873283 0941392968  lechu@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đức Thiện Phó phòng 0233 3873283 0914038567 nguyenducthien@quangtri.gov.vn
Phòng VHTT
1 Võ Văn Vượng Phó phòng 023 3873406 0946418194 vovanvuong@quangtri.gov.vn
Phòng Lao động, thương binh & xã hội
1 Phan Kế Quỳnh Trưởng phòng 023 3508785 0914189388 phankequynh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hoài Tý Phó phòng   0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng   0943873665 lenhanmanh@quangtri.gov.vn
2 Lê Đắc Triều Phó phòng 0233 3873212 0915302228 ledactrieu@quangtri.gov.vn
Phòng Giáo dục - Đào tạo
1 Lê Văn Thạnh Trưởng phòng 0233 3873391 0986212573 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Phụng Phó phòng   0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Thanh tra
1 Lê Quang Khánh Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra   0914959333  
2 Văn Ngọc Dũng Phó Chánh TT 0233 3873276 0818972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn
3 Hồ Sỹ Phú Phó Chánh TT   0915065036 hosyphu@quangtri.gov.vn
Các đơn vị sự nghiệp
1 Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD & PTQĐ 0233 3873255 0913442681 nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Hùng Mạnh PGĐ TT VHTT-TDTT 0233 3298320 0905890357 nguyenhungmanh@quangtri.gov.vn
3 Võ Văn Lập GĐ TT GDNN-GDTT   0982993135 vovanlap@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Thọ GĐ Trung tâm MTĐT   0989983665 nguyenhuutho@quangtri.gov.vn
5 Trần Đức Hiền PGĐ TT Phát triển CCN&KC   0945485222 tranduchien@quangtri.gov.vn

Các tin khác