Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo đến các tổ chức, đơn vị và nhân dân về việc thay đổi địa điểm Trụ sở tiếp công dân

8:52, Thứ Tư, 17-6-2020

 

 

Các tin khác