Hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho doanh nghiệp trong thực hiện hồ sơ, thủ tục lĩnh tài nguyên, môi trường

10:45, Thứ Năm, 10-12-2020

Nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thực hiện hồ sơ, thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ Doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh truy cập vào địa chỉ https://strmt quangtri.gov.vn. vào mục “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP" và làm theo hướng dẫn hoặc gửi nội dung cần giải đáp, hướng dẫn vào hộp thư điện tử: sotnmt@quangtri.gov.vn" để được hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các tin khác