Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

15:28, Chủ Nhật, 13-6-2021

Thực hiện các Đề án số 01-ĐA/TU, 02-ĐA/TU, ngày 3/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: 

1. Số lượng chức danh thi tuyển:

-01 Phó Giám đốc Sở Công thương

-01 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

-Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thi tuyển công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hết thời hạn nêu trên các giấy tờ nộp bổ sung hồ sơ đều không có giá trị.

-Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3.Về đối tượng, tiêu chí tham gia dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thành phần hồ sơ đăng ký thi tuyển tải file đính kèm tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức- cán bộ, điện thoại 0233.3855.723).

Các tin khác