Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

14:59, Thứ Ba, 15-8-2023

Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4050/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các BQL dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư; Công ty Điện lực Quảng Trị; các chủ quản lý, vận hành công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình, pa nô, biển quảng cáo và các đơn vị sử dụng cần trục tháp trên địa bàn tỉnh về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023.

Để đảm bảo an toàn, phòng ngừa và hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý sử dụng các công trình tổ chức kiểm tra, xây dựng các phương án, giải pháp phòng, chống nhằm hạn chế thiệt hại về người, công trình xây dựng, máy móc thiết bị, tài sản do ảnh hưởng của mưa bão, biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong thời kỳ chuyển mùa và mùa mưa bão, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hoạt động chuyên môn, thi hành công vụ, thường xuyên tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão; tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề ra, chỉ huy lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, ứng phó hiệu quả với bão, lũ, lụt xảy ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với địa phương theo các tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, gồm: Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; Hướng dẫn phân loại nhà an toàn; Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; Quy trình kiểm định các công trình anten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình.

Chủ động kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu mất an toàn các công sở làm việc, đặc biệt là các cấu kiện trên cao. Khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thực hiện xử lý theo quy định tại điều Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình:

Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành các công trình: tháp (trụ) viễn thông, truyền hình khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình (05 cấp theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng), thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, đặc biệt các công trình ở vị trí xung yếu như: ven biển, hải đảo, khu vực thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, xâm thực, khu vực đông dân cư…

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có).

Lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công tác bảo trì năm 2023 và các năm tiếp theo.

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: 59 Hùng Vương, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trước ngày 20/8/2023 để theo dõi, kiểm tra.

Các đơn vị, chủ đầu tư có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, hạng mục công trình xây dựng thuộc thẩm quyền đầu tư, quản lý của đơn vị mình, trong đó tập trung một số lĩnh vực như sau:

Đối với công tác quy hoạch:

Tiếp tục thực hiện rà soát các quy hoạch đô thị, dân cư để cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào đồ án quy hoạch phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu và những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất;

Xác định mức độ ảnh hưởng với các tần suất mưa lũ xảy ra ở từng khu vực trên địa bàn để chọn lựa địa điểm tái định cư bảo đảm an toàn cho người dân;

Xác định những khu vực có khả năng ngập lụt, nước biển dâng bởi bão mạnh, siêu bão, các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa để cảnh báo ngay cho nhân dân, chủ động di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Từng bước di dời dân cư đến khu vực an toàn theo quy hoạch.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật:

Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước của khu vực đô thị, khu dân cư nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị, khu dân cư.

Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến áp, cột điện.

Chặt tỉa cây xanh, xử lý cây nguy hiểm trên địa bàn, tại các khu vực khu dân cư, gần nhà trường, cơ sở giáo dục, công trình công cộng khác nhằm đảm bảo an toàn cho người, công trình xây dựng.

Đảm bảo an toàn điện và cấp nước sạch cho vùng bị ngập úng.

Đối với công trình đang khai thác sử dụng:

Tuyên truyền, hỗ trợ và yêu cầu người dân, chủ sử dụng thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn nhà ở trước mùa mưa bão, đặc biệt đối với các nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ.

Kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão đối với công trình có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pa nô, biển quảng cáo. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp gia cường đối với các bồn chứa nước lắp đặt cho nhà và công trình theo khuyến cáo của Bộ Xây dựng.

Các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, cần phải đánh giá, cảnh báo cho nhân dân.

 Đối với công trình đang thi công xây dựng:

Các chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công chủ động, có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình đang thi công xây dựng, công trình lân cận, đặc biệt đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng, dàn giáo bao che và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.

Chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp sau:

Lập biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, bản thân công trình và công trình lân cận.

Đối với công trình đang thi công tầng hầm, yêu cầu có biện pháp gia cố để tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và công trình lân cận.

Lập thiết kế biện pháp thi công công trình bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Lập biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, máy vận thăng và các thiết bị thi công trên cao trước khi có gió, bão.

Đối với công trình có sử dụng cần trục tháp phải nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cần trục tháp khi có gió bão. Lưu ý các nội dung sau:

Ngừng sử dụng cần trục tháp phục vụ thi công công trình.

Buộc tháo dỡ toàn bộ các pa nô, áp phích, khẩu hiệu hoặc che chắn làm tăng diện tích cản gió của cần trục tháp.

Tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình vận hành cần trục tháp do nhà sản xuất quy định.

Trường hợp dự báo tốc độ gió bão trong giới hạn cho phép theo thiết kế của cần trục tháp: Hạ cần trục xuống sát tầng thi công gần nhất, tính toán thu ngắn chiều dài tay cần và giảm đối trọng sao cho tay cần nằm hoàn toàn trong mặt bằng công trình đang thi công, tăng cường neo giằng thân tháp cố định vào công trình đang thi công, mọi bộ phận của cần trục nằm ngoài mặt bằng công trình phải có biện pháp rào chắn, cảnh báo bảo đảm an toàn cho người và tài sản bên dưới, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trường hợp dự báo tốc độ gió bão lớn hơn tốc độ gió cho phép theo thiết kế của cần trục tháp: Tháo dỡ ngay đối trọng, tay cần của cần trục tháp. Tăng cường neo giằng thân tháp cố định vào công trình đang thi công hoặc tháo dỡ thân tháp trong trường hợp không có khả năng neo giằng thân tháp vào công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phải thực hiện đầy đủ biện pháp neo giằng, hạ tháp theo phương án bảo đảm an toàn cần trục tháp đã được chủ đầu tư thẩm tra, phê duyệt và tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng, Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong xây dựng.

 Cần trục tháp sau khi chịu tác động của ngoại lực bất thường của gió bão phải được Chủ đầu tư quan trắc, kiểm tra một cách cận thận để quyết định có thực hiện kiểm định (kỹ thuật an toàn) lại hay không.

Trong trường hợp có bão đã được dự báo, trước 03 ngày kể từ thời điểm bão được dự báo đổ bộ, đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm tra và gửi báo cáo biện pháp đảm bảo an toàn của cần trục tháp, vận thăng, dàn giáo bao che về Sở Xây dựng để theo dõi.

Các công trình pa nô, bảng quảng cáo, cột điện ly tâm bê tông cốt thép:

 Yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng và gia cường, giằng chống đối với các trường hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa bảo;

Có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết.

Bố trí cảnh báo khu vực nguy hiểm tại những vị trí xung quanh công trình có nguy cơ mất an toàn.

Tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không bảo đảm an toàn khi có mưa bão.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị theo phạm vi quản lý đôn đốc các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình pa nô, bảng quảng cáo, cột điện ly tâm bê tông cốt thép địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Các công trình hồ đập:

Rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão.

Kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phạm vi quản lý khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành công trình hồ đập nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Xem chi tiết

  Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà và công trình

Tải file tại đây

  Hướng dẫn phân loại nhà an toàn

Tải file tại đây

  Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình

Tải file tại đây

  Quy trình kiểm định các công trình tháp thu phát sóng Viễn Thông,Truyền Hình, Truyền Thanh

Tải file tại đây

 

Các tin khác