• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Ngày 3/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2935/UBND-TM gửi các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua...

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 3/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2944/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2019

Ngày 2/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2926/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2019 nhằm đánh giá đúng những nỗ lực, kết quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và việc thực hiện các biện pháp về phòng chống tham nhũng, công tác phòng ngừa, phát hiện,...

Kế hoạch tổ chức các giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2757/KH-UBND tổ chức các giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2611/UBND-NN gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2610/UBND-NN gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị; UBND các huyện, thành phố, thị xã về...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác chống dịch COVID -19

Nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch trong giai đoạn 1 và chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 8/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2519/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác chống dịch COVID-19.

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 5/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sô 1459/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh

Ngày 5/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sô 1468/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế

Ngày 5/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sô 1458/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »