• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024

Để thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024), ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024.

Triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từ các địa phương ngoại biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 1699/UBND-KGVX ngày 10/4/2024 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh từ các địa phương ngoại biên.

Công bố danh mục 02 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Quảng Trị. Cụ thể:

Đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1665/UBND-KGVX ngày 9/4/2024 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bưu điện tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 5/4/2024, về tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh -Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Công văn số 1636/UBND-KT ngày 6/4/2024 gửi các Sở: Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam...

Tạm cấp hơn 11 tỉ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu phi năm 2021 và 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vừa ký ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 4/4/2024 về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 và 2022.

Công bố danh mục 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 công bố 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »