• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.

Chỉ thị về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10/11/2022 về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/11/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5550/UBND-KT gửi các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Khu Quản lý đường bộ II về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2022.

Tăng cường thực hiện giải pháp cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5568/UBND-KGVX ngày 3/11/2022 gửi Sở Lao động -TB&XH, Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện giải pháp cấp thẻ BHYTđối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá

Ngày 1/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5505/UBND-TCTM gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5369/UBND-KT ngày 31/10/2022 gửi các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật.

Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5365/UBND-TCTM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ và liên tục cho thị trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »