• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6205/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6206/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng và ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh trên biển

Ngày 22/11/22023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tỉnh Quảng Trị có công điện gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các sở: Nông...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6144/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6097/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và bệnh Viêm da nổi cục (VDNC).

Công điện tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/11/2023, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 09/CĐ-BCH gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;...

Công điện về việc chủ động triển khai ứng phó với mưa lũ và gió giật mạnh trên biển

Ngày 13/11/2023, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 08/CĐ-BCH gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở, ban, ngành,...

Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

Ngày 8/11/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5920/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 6/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »