• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Bắn pháo hoa tầm thấp nhân sự kiện khai trương mùa du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Trị năm 2021

Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1343/UBND-VX gửi Bộ CHQS tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Gio Linh về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha)

UBND tỉnh vừa có Công văn 1320/UBND-VX ngày 12/4/2021 gửi các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương và Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

Ngày 9/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 nhằm mục đích triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Chương trình OCOP từ tỉnh đến cơ sở; hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021; tiếp tục củng...

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

Ngày 8/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 7/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị

Triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1113/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025.

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021

Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »