• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng Kế hoạch triển khai Chương trình Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 -...

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5342/KH-UBND tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng Kế hoạch triển khai Chương trình Hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025 với mục đích nhằm đánh giá kết quả hoạt...

Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5397/KH-UBND tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3314/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định về việc công bố mở Cảng cá Cửa Tùng

Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc công bố mở cảng cá Cửa Tùng có địa chỉ tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ0UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Di dân khẩn cấp 45 hộ dân ở thôn RaLy-Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa

Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5104/UBND-NN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; UBND huyện Hướng Hóa về việc di dân khẩn cấp tại xã Hướng Sơn huyện Hướng Hóa.

Triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ngày 2/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5006/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Triển khai công tác ứng phó tình hình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh

Ngày 3/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5023/UBND-NN gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai công tác ứng phó tình hình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »