• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Quyết định bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2360/UBND-NN gửi các Sở: NN&PTNT, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng về việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển...

Trích ngân sách 700 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên phòng, chống COVID-19

Ngày 9/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản 2349/UBND-TM về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính với SARS -CoV-2

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có văn bản số 945/CV-BCĐPCD ngày 4/6/2021, gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Lăng về việc tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính với SARS -CoV-2.

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2189/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 2/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2205/UBND-NC gửi Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2188/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 75/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »