• pageHolder.getStart() - 60
  • pageHolder.getNumberObjects() - 75
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ

Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 7/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Tăng cường công tác quản lý cấp phép nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 4760/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý cấp phép nạo vét lòng hồ chứa nước...

Kết thúc biện pháp cách ly y tế/ phong tỏa 6 khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 7/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2907/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 5/10/2021 về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 5/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc biện pháp cách ly y tế/ phong tỏa 19 khu vực trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 5/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Phong tỏa tạm thời một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Ngày 5/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 khi người dân từ các tỉnh phía Nam trở về

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4689/UBND-VX ngày 1/10/2021 gửi các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19...

Tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ

Ngày 4/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4691/UBND-TM gửi Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND thành phố Đông Hà; UBND huyện Cam Lộ; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »