• pageHolder.getStart() - 60
  • pageHolder.getNumberObjects() - 75
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 921/UBND-NC ngày 26/2/2024 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2024

Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Công văn số 826/UBND-NC ngày 20/2/2024 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tăng cường công tác phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ

Ngày 21/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 836/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

Ngày 18/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 788/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024.

Chủ động kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi có thể tái phát

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký ban hành Công văn số 663/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi có...

Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày 05/02/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ký văn bản số 682 - UBND/KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại rượu, bia.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 05/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Ngày 5/2/2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 29/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024.

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024

Ngày 2/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 639/UBND-KT gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »