• pageHolder.getStart() - 90
  • pageHolder.getNumberObjects() - 105
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Sửa đổi một số nội dung tại Văn bản số 3872/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh

Ngày 26/9/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4518/UBND-VX về việc sửa đổi một số nội dung tại Văn bản số 3872/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Kết thúc biện pháp cách ly y tế đối với căn nhà số 56, đường Phan Chu Trinh (Quán cơm Âm Phủ) thuộc Khu phố 1, Phường 1, thành phố Đông Hà

Ngày 26/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Phong tỏa thêm 2 địa điểm tại TP Đông Hà có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

Ngày 26/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 25/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết thúc biện pháp cách ly y tế đối với căn nhà số 420 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2736/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Phối hợp đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu và bình ổn thị trường trong thời gian thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4409/UBND-TM ngày 21/9/2021 về việc phối hợp đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu và bình ổn thị trường trong thời gian thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Miễn phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, Realtime PCR cho một số đối tượng

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh vừa văn bản số 2039/CV-BCĐPCD ngày 21/9/2021 về việc miễn phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho một số đối tượng.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »