• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
Tin doanh nghiệp

Thu hồi 879m2 đất đã cho Công ty TNHH Mai Đằng thuê thực hiện dự án

Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Mai Đằng thuê tại Cụm công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Thu hồi 5.215m2 đất đã cho Công ty cổ phần Công trình 793 thuê tại Cam Lộ

Ngày 05/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Công trình 793 thuê tại Cụm công nghiệp Cam Hiếu, Cam Lộ.

Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty Cổ phần Đức Tiến Quảng Trị

Công ty Cổ phần Đức Tiến Quảng Trị (có địa chỉ trụ sở giao dịch tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy phép hoạt động điện lực tại Văn bản số 998/GP-UBND, ngày 29/4/2021.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO

Công ty TNHH Tâm Thơ đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO tại Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 19/2/2019. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đồng ý cho Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị thuê đất thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị vừa được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió GELEX 3 (Quyết định số 769/QĐ-UBND).

Đồng ý cho Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu tại Quyết định số 719/QĐ-UBND.

Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1) tại Quyết định số 720/QĐ-UBND (Dự án đã được UBND...

Đồng ý cho Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ thuê đất để thực hiện dự án

Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất tại Quyết định số 654/QĐ-UBND (Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 10/6/2020).

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản

Dự án “Nhà máy chế biến lâm sản” của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị (địa chỉ trụ sở: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 18/4/2019 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 15/3/2021.

Đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 514/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án: Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »