Đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ Việt Lào

8:23, Thứ Sáu, 3-2-2023

Một góc thị trấn Hồ Xá (ảnh minh họa)

Ngày 02/2/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 312/UBND-TCTM về việc đề xuất khảo sát, nghiên cứu dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ Việt Lào.

Theo đó, đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Lào (Nhà đầu tư) khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư "Khu phức hợp thương mại dịch vụ Việt Lào" tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày UBND tỉnh đồng ý chủ trương.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND huyện Vĩnh Linh và các ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định của pháp luật; thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (chi tiết văn bản).

Các tin khác