Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

9:22, Thứ Hai, 29-8-2022

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành các Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ môi trường GFC trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Hải Lâm thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 29,4 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,8%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Nam Sông Hàn trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Đông Lương thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với diện tích 23,75 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Quảng Trị trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Hải Lệ 4 thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với diện tích 71,8 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Quảng Trị trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Hải Lệ 1 thuộc xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với diện tích 52,09 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Hải Lâm Sơn QT trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Sơn 6 thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 4,57 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Hải Lâm Sơn QT trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Thủy 1 thuộc xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 7,8 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Triệu Thượng thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với diện tích 48,0 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=6,2%... (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2203/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH An Tân Thành trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Km6 đường Hùng Vương kéo dài thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với diện tích 73,32 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%... (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH AT Duy Hoàng trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Triệu Ái 3 thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 10,0 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=32%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh – Vĩnh Linh trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Long thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 31,9 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2206/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Thăng trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Chấp 3 thuộc xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 3,25 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH MTV Quý Hoài trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Hà 3 thuộc xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 3,03 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2208/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH MTV Tiên Tiến trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Hà 4 thuộc xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 16,75 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Cổ phần Trường Danh trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Phong Bình 1 thuộc xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 25,0 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=100,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Trung Sơn 1 thuộc xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 9,3 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=15,6%… (chi tiết văn bản).

Tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Công ty TNHH Lê Thanh DKT trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Hải Chánh thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích 25,2 ha. Giá trúng đấu giá: mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=24,4%… (chi tiết văn bản).

UBND tỉnh yêu cầu các Công ty phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 16/2/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản và trình UBND tỉnh cấp phép theo quy định.

Các tin khác