Đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo Hào Quang

9:55, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2336/UBND-TCTM về việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo Hào Quang.

Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo (http://bqlkkt.quangtri.gov.vn)

Theo đó, đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Hào Quang nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo Hào Quang tại Cụm công nghiệp thuộc Khu Công thương mại dịch vụ Lao Bảo, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm Công nghiệp thuộc Khu Công thương mại dịch vụ Lao Bảo, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo từ sản xuất, chế biến gỗ sang sản xuất bánh kẹo các loại để phù hợp với mục tiêu Dự án đầu tư trên.

UBND tỉnh giao BQL Khu kinh tế hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; thực hiện quy trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.

Chi tiết văn bản

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.