Cho Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án

10:2, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và cho Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản.

Ảnh minh họa (Quy hoạch phân lô CCN Cam Hiếu; ảnh: http://camlo.quangtri.gov.vn)

Theo đó, chuyển đổi mục đích sử dụng 0,6913 ha đất, rừng sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản, cụ thể:

- Diện tích đất có rừng trồng 0,6913 ha.

- Đối tượng quy hoạch: đất quy hoạch rừng sản xuất 0,6913 ha

- Địa điểm: tại Tiểu khu 777B, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

- Hiện trạng rừng trước khi chuyển đổi: rừng keo lai trồng tập trung trên 5 năm tuổi của hộ gia đình, cá nhân.

- Thời hạn chuyển đổi đến ngày 18/4/2069 (theo Quyết định chủ trương đầu tư).

Đồng thời, cho Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị thuê 4.650 m2 đất tại Lô CN8.7, Cụm công nghiệp Cam Hiếu, thuộc thửa số 39 - tờ bản đồ địa chính số 46 của xã Cam Hiếu để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản với thời hạn thuê đất đến ngày 18/4/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.