Cho phép Công ty Cổ phần Thiên Phú gia hạn thời gian sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án

5:3, Thứ Sáu, 11-2-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho thuê và gia hạn sử dụng phần đất còn lại để tiếp tục thực hiện dự án khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Cổ phần Thiên Phú.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, thu hồi 8.856 m2 đất tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị nằm trong tổng số 28.853 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần Thiên Phú thuê tại Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị do đất thuê đã hết thời hạn sử dụng, nay Công ty xin trả lại phần diện tích đất không có nhu cầu gia hạn cho nhà nước.

Đồng thời, cho phép Công ty Cổ phần Thiên Phú gia hạn thời gian sử dụng đất đối với 19.997 m2 thuộc thửa 73, tờ bản đồ địa chính 05, xã Hải Lệ (nằm trong tổng số 28.853 m2 đất) để tiếp tục sử dụng vào mục đích: Khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường.

Thời hạn gia hạn đến ngày 01/7/2022 (theo Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh)… (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.