Cho Công ty TNHH MTV Xuân Anh thuê đất thực hiện dự án

11:49, Thứ Hai, 24-1-2022

Công ty TNHH MTV Xuân Anh vừa được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê 9.991 m2 đất để thực hiện dự án Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Xuân Anh tại Quyết định số 293/QĐ-UBND.

Quy hoạch phân lô CCN Cam Hiếu (http://camlo.quangtri.gov.vn)

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xuân Anh được thuê 9.991 m2 đất tại Lô CN 1.6 và CN 1.10, Cụm công nghiệp Cam Hiếu, thuộc thửa số 81 – tờ bản đồ địa chính số 46 của xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ để thực hiện dự án: Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Xuân Anh với thời hạn thuê đất đến ngày 26/5/2071; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 04/01/2022, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 14/01/2022.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Xuân Anh không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật... (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.