Đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ Logistics Hợp Thịnh

11:15, Thứ Tư, 22-12-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 6161/UBND-CN về việc chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án: Khu logistic tại Khu công nghiệp Quán Ngang của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh.

Cổng chính KCN Quán Ngang (http://bqlkkt.quangtri.gov.vn)

Theo đó, đồng ý chủ trương để Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ Logistics Hợp Thịnh tại Khu công nghiệp Quán Ngang.

Đồng thời, giao BQL Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập báo cáo đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định pháp luật, phù hợp các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau 03 tháng kể từ ngày ký văn bản này, nếu nhà đầu tư không nộp hồ sơ theo quy định về BQL Khu kinh tế tỉnh thì văn bản hết hiệu lực thực hiện.

Giao Sở Xây dựng, BQL Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn UBND huyện Gio Linh thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp theo đúng thẩm quyền để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

 

Các tin khác