Thu hồi một phần diện tích đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị phục vụ xây dựng nông thôn mới

19:45, Thứ Ba, 14-12-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 4230/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (ảnh: http://www.caosuqtri.com.vn)

Theo đó, diện tích đất thu hồi là 187.282,8 m2, trong đó: đất trồng cây lâu năm 179.345,5 m2 và đất rừng sản xuất 7.937,3 m2 do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại phần diện tích đất cho địa phương quản lý để phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỉ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị lập ngày 15/11/2021 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 09/12/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị xử lý tài sản trên đất; bàn giao đất cho địa phương quản lý; ký lại hợp đồng thuê đất và thực hiện thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản).

Các tin khác