Cho Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng TL8 thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án

11:1, Thứ Tư, 1-12-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng TL8 thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án: Nhà máy chế biến cà phê.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, thu hồi 33.981 m2 đất (theo hiện trạng thực tế) của Công ty Cổ phần Thái Hòa Quảng Trị tại Cụm công nghiệp Hướng Tân, thuộc thửa số 620 - tờ bản đồ địa chính số 03 của xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa do tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Thái Hòa Quảng Trị đã bị kê biên, xử lý tài sản gắn liền với đất thuê để thu hồi nợ theo quy định (Tài sản đã được Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị kê biên và bán đấu giá cho Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng TL8).

Đồng thời, cho Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng TL8 thuê 33.981m2 đất (được thu hồi), tại Cụm công nghiệp Hướng Tân để tiếp tục thực hiện dự án: Nhà máy chế biến cà phê; thời hạn thuê đất đến ngày 02/01/2058; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lập ngày 20/10/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/11/2021… (chi tiết văn bản).

Các tin khác