Thống nhất chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị

16:5, Thứ Bảy, 13-11-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 5455/UBND-TM về việc nghiên cứu, khảo sát, đầu tư dự án Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Trung tâm thương mại Lao Bảo

Theo đó, thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Hàng hải VSICO khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị tại khu đất có diện tích khoảng 8,71 ha, trong Khu mở rộng Cụm cửa khẩu, thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Đồng thời, giao BQL Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Cụm cửa khẩu thuộc Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo theo đúng quy định; hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Hàng hải VSICO hoàn thiện hồ sơ dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với BQL Khu kinh tế và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh văn bản trình Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy hoạch cảng cạn trên tuyến hành lang kinh tế Đường 9 giai đoạn 2020-2025 vào Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và thống nhất vị trí đầu tư dự án Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Các tin khác