Quyết định thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị thuê

21:45, Thứ Năm, 28-10-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3421/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị thuê tại xã Hướng Phùng và xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ảnh minh họa (http://xahuongson.quangtri.gov.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 216.908 m2 đất (theo diện tích đo đạc thực tế) của Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 29/10/2004, tại xã Hướng Phùng và xã Hướng Sơn, trong đó: tại xã Hướng Phùng 42.343 m2, tại xã Hướng Sơn 174.565 m2 do Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị đã bán tài sản gắn liền đất thuê cho ông Lê Đức Nguyên; đồng thời, Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị xin trả lại đất cho Nhà nước theo quy định.

Vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/5.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lập ngày 15/10/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 19/10/2021.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất…(chi tiết văn bản)

Các tin khác