Cho Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 8 thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

8:32, Thứ Sáu, 2-7-2021

Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 8 đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8 tại Quyết định số 1626/QĐ-UBND (Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 27/11/2020).

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 8 thuê 139.799m2 đất của xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8, trong đó: diện tích đất để xây dựng công trình 51.725m2; diện tích đất để phục vụ xây dựng công trình 88.074m2; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Về thời hạn thuê đất: đối với đất để xây dựng công trình, đến ngày 27/11/2070; đối với đất để phục vụ xây dựng công trình, đến ngày 31/10/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 8 phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân và các đơn vị có liên quan trong vùng dự án; không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ sử dụng đất liền kề và có biện pháp hoàn thổ mặt bằng, trồng cây xanh đối với các hạng mục phụ trợ. Đối với phần đất giao thông (đường chính của dự án) là đường dùng chung đi lại trong khu vực, Công ty không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại. Đối với diện tích đất thuê để phục vụ thi công công trình, sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, Công ty lập thủ tục bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 8 không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(chi tiết văn bản).

Các tin khác