Đồng ý cho Công ty cổ phần Điện gió Tân Linh thuê đất (đợt 4) để thực hiện dự án

13:44, Thứ Sáu, 21-5-2021

Công ty cổ phần Điện gió Tân Linh đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 4) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh tại Quyết định số 1212/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty cổ phần Điện gió Tân Linh thuê 1.829 m2 đất của xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh (đợt 4) với thời hạn thuê đất đến ngày 24/01/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần điện gió Tân Linh phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình; quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, các đơn vị có liên quan trong vùng dự án.

Sau 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa mà Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác