Đồng ý cho Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

21:46, Thứ Ba, 30-3-2021

Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu tại Quyết định số 719/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu thuê 42.363m2 đất tại huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu, trong đó: tại xã Hướng Phùng 18.555,8m2 đất; tại xã Tân Thành 3.778,3m2 đất; tại xã Hướng Tân 16.283,6m2 đất (trong đó có 2.098,2m2 đất để xây dựng đường dây điện 35kV); tại xã Hướng Linh 3.745,3 m2 đất với thời hạn thuê đất đến ngày 20/9/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân và các đơn vị có liên quan trong vùng dự án; không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ sử dụng đất liền kề và có biện pháp hoàn thổ mặt bằng, trồng cây xanh đối với các hạng mục phụ trợ. Đối với phần đất giao thông (đường vận hành), sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng là đường dùng chung đi lại trong khu vực, Công ty không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại. Mặt khác, Công ty khẩn trương lập thủ tục thuê đất các hạng mục còn lại của dự án trước khi triển khai xây dựng công trình.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác