Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản

10:24, Thứ Ba, 16-3-2021

Dự án “Nhà máy chế biến lâm sản” của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị (địa chỉ trụ sở: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)  đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 18/4/2019 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 15/3/2021.

Quy hoạch phân lô CCN Cam Hiếu (ảnh: http://camlo.quangtri.gov.vn)

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 4.808.150.000 VNĐ (Bốn tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó vốn chủ sở hữu 03 tỷ đồng (chiếm 62,4%), vốn vay 1.808.150.000 đồng (chiếm 37,6% tổng mức đầu tư); diện tích mặt đất dự kiến sử dụng 5.000 m2; sản phẩm, dịch vụ cung cấp: cung cấp các loại gỗ phôi được làm tinh, sấy phục vụ cho sản xuất hàng mộc với công suất thiết kế 2.500 m3 sản phẩm/năm. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN 8.7, Cụm công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Về tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2019, chuẩn bị thủ tục đầu tư; từ tháng 10/2019 đến tháng 02/2021, đầu tư xây dựng dự án; từ tháng 3/2021 đưa dự án vào hoạt động.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày chứng nhận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 18/4/2019… (chi tiết văn bản).

Các tin khác